Czy każdy fizjoterapeuta musi posiadać ubezpieczenie?

Fizjoterapeuta to osoba o wyksztalceniu medycznym, która zajmuje się leczeniem rozmaitych dolegliwości związanych z układem ruchu

Fizjoterapeuta to osoba o wyksztalceniu medycznym, która zajmuje się leczeniem rozmaitych dolegliwości związanych z układem ruchu. Wykorzystuje w tym celu ćwiczenia gimnastyczne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Dzięki jego pomocy pacjenci szybko wracają do pełnej sprawności, a tym samym mogą normalnie funkcjonować w codziennym życiu. Fizjoterapeuta ze względu na charakter swojej pracy jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Nie ma wyjątków od reguły

OC fizjoterapeuty - Fizjoterapeuta -iExpert obejmuje wszelkie czynności podejmowane w ramach leczenia pacjentów. Powinno zostać wykupione zarówno przez specjalistę w tym fachu prowadzącego własną działalność gospodarczą (np. praktykę stacjonarną), jak i wykonującego obowiązki u kogoś na etacie oraz pracującego w oparciu o cywilnoprawną umowę zlecenie. Wynika to bezpośrednio ze stosownej ustawy o omawianym zawodzie. Oczywiście w każdym z wymienionych przypadków różna jest suma ubezpieczenia, czyli kwota maksymalna wyznaczona do wypłaty przez daną firmę.

Szczegółowa charakterystyka produktu

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przydaje się przede wszystkim w sytuacji, gdy fizjoterapeuta nieumyślnie popełni jakiś błąd w sztuce i spowoduje w ten sposób uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Pozyskane ze świadczenia pieniądze służą do naprawy danej szkody – np. opłacenia operacji ortopedycznej bądź zakupienia protezy czy preparatów farmakologicznych. Niekiedy niezbędne okazuje się wypłacanie poszkodowanemu regularnej renty na podstawową opiekę i utrzymanie. Co więcej, standardowe ubezpieczenie pokrywa poważne awarie sprzętów medycznych, z którym specjalista korzysta podczas przeprowadzania zabiegów (w ramach najmu, ewentualnie dzierżawy). Podsumowując, OC fizjoterapeuty bardzo skutecznie chroni go przed utratą osobistego majątku.